0 produs(e)

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK – „Câștigă ușor un hidrofor!”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul Concursului „Câștigă ușor un hidrofor!” (denumit în continuare “Concursul”) este S.C. M BEST POST S.R.L., cu sediul în Craiova, Str. Gârlești, Nr. 76, C.U.I. RO 33854450, înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului J16/1860/2014. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost facută și informarea inițială.


2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în perioada 03 aprilie – 21 aprilie 2019, pe pagina de Facebook Săteanul https://www.facebook.com/sateanul.magazin și în cadrul site-ului https://sateanul.ro/


SECTIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, cu vârsta minimă de 18 ani, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.
Nu pot participa angajați ai Organizatorului și nici rudele de gradul I ale Organizatorului sau angajaților acestuia. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Este obligatorie înscrierea la concurs cu nume + prenume sau prenume 1 + prenume 2 reale, care pot fi comparate cu datele din C.I. a câștigătorului. Se accepta derivații ale prenumelui (ex.: Cristina - Cris, Alexandra - Ale, George - Geo etc.), atât timp cât se poate face o legătură logică între prenumele din C.I. și prescurtarea folosită de către participant.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzatoare în completarea datelor personale.
Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să intre pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/sateanul.magazin, să aprecieze pagina (Like pagină), să distribuire postarea de concurs în mod public, pe propriul profil de Facebook și, ulterior, pentru o șansă în plus la premiu, să intre pe site (www.sateanul.ro) și să se aboneze la newsletter.


SECTIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.


SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Facebook Săteanul (https://www.facebook.com/sateanul.magazin) sau accesând magazinul online Săteanul (https://sateanul.ro/). Fiecare utilizator se poate înscrie în concurs în perioada 03 aprilie – 21 aprilie 2019, astfel:
1. Intră pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/sateanul.magazin;
2. Apreciază pagina de Facebook mai sus menționată (like pagină);

3. Distribuie public, pe propriul profil de Facebook, postarea de concurs.

4. Accesează site-ul www.sateanul.ro și se abonează la newsletter – cerința nu este obligatorie, dar asigură celui care o îndeplinește o șansă în plus la câștigarea premiului (numele său va fi trecut de două ori pe lista participanților).


SECTIUNEA 6. PREMIUL CONCURSULUI
Se va acorda ca premiu un hidrofor Ruris Aquapower 1008 în valoare de 399 RON, disponibil în oferta magazinului www.sateanul.ro.


SECȚIUNEA 7. CONDIȚII DE ACORDARE A PREMIULUI
1. Pentru a fi desemnat un câștigător, este obligatoriu ca minim 100 de persoane să fie înscrise în concurs până la data de 21 aprilie 2019, ora 23.59. În caz contrar, extragerea din data de 2 mai 2019 va fi anulată.


SECŢIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI
Procedura de desemnare a castigatorului concursului se va face prin intermediul website-ului Random.org – serviciul Random Sequence Generator, care va fi aplicat listei de participanți. Numărul câștigător, aferent numelui unui participant din lista prelucrată prin intermediul Random.org, va desemna câștigătorul. Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului. În cazul în care câștigătorul nu îndeplinește condițiile Regulamentului, premiul nu i se va acorda și procedura de desemnare prin intermediul Random.org va fi reluată.
Nu se pot schimba parametrii premiului oferit. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru cazurile în care câștigătorul a furnizat date sau informații incorecte.


SECTIUNEA 9. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
Câștigătorul va afla rezultatul concursului pe data de 2 mai 2019, astfel: a) va primi un mesaj privat pe profilul de Facebook cu care s-a înscris în concurs; b) i se va afișa numele pe pagina de Facebook Săteanul, într-o postare dedicată. În cazul în care acesta nu va trimite în 72 de ore informațiile solicitate de către Organizator, premiul nu i se va acorda și procedura de desemnare prin intermediul Random.org va fi reluată. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.


SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 21 aprilie 2019, ora 23:59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea.


SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit în cadrul magazinului online Săteanul – http://sateanul.ro.

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook Săteanul https://www.facebook.com/sateanul.magazin.


SECTIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE
Produsul oferită drept premiu va beneficia de 24 luni de garanție, iar transportul către Câstigătorul concursului va fi asigurat de către Organizator.


SECTIUNEA 13. LITIGII
În cazul unor litigii apărute între M Best Post și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.