0 produs(e)

In orice situatie, Clientul are dreptul sa notifice in scris www.sateanul.ro pe adresa contact@sateanul.ro ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile lucratoare de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului.

M BEST POST  SRL respecta drepturile conferite prin lege consumatorului, acestea nefiind afectate prin garantia oferita. In sensul legii, este Client orice persoana fizica sau juridica, care utilizeaza un produs in afara activittii sale comerciale, industriale sau de productie artizanale ori liberale. Orice Client beneficiaza de aceleasi drepturi si garantii asociate produselor vandute.

In cazul lipsei conformitatii, Clientul are dreptul, iar www.sateanul.ro se obliga sa ii aduca acestuia produsele la conformitate, fara plata, prin reparare sau inlocuire, in functie de optiunea sa, ori sa beneficieze de reducerea corespunztoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind acele produse. Termenul "fara plata", se refera la costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile postale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manopera, materiale utilizate si ambalare.

In cazul lipsei conformitatii, Clientul are dreptul de a solicita www.sateanul.ro in primul rand repararea produsului sau are dreptul de a solicita inlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care masura este imposibila sau disproportionata.

O masura reparatorie va fi considerata ca disproportionata, daca ea impune pentru www.sateanul.ro costuri care sunt nerezonabile in comparatie cu cealalta masura reparatorie, luindu-se in considerare:

* valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate;

* importanta lipsei de conformitate;

* daca cealalta masura reparatorie ar putea fi realizata fara un inconvenient semnificativ pentru consumator. 

O masura reparatorie va fi considerata ca imposibila daca vanzatorul nu poate asigura produse identice pentru inlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi stabilita de comun acord, in scris, intre vanzator si consumator si va fi facuta in cadrul unei perioade de maxim 15 zile calendaristice, fara nici un inconvenient semnificativ pentru consumator, luindu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilita nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului. In cazul repararii produsului, in acesta vor fi montate numai piese noi.

Consumatorul poate solicita o reducere corespunztoare a pretului sau rezolutiunea contractului in oricare dintre urmtoarele cazuri:

* daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului;

* daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp de maxim 15 zile calendaristice;

* daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie, fara inconveniente semnificative pentru consumator.

Clientul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului, daca lipsa conformitatii este minora.

Garantia este exclusa in cazurile in care lipsa de conformitate rezulta din:

* modificari sau interventii neautorizate asupra Produselor facute de catre Client sau de catre terti;

* utilizarea in regim profesional, in alt scop, in alt mod sau in alt mediu decat cel recomandat de producator;

* defectiuni survenite ca urmare a supratensiunilor din retea, a descarcarilor electrice din atmosfera sau a contaminarii cu lichide sau materii straine;

* instalare neconforma cu Instructiunile producatorului, scrise in limba romana, aflate in ambalajul produsului in momentul vanzarii;

* arderea lampilor, a becurilor, a surselor de lumina in general - care sunt accesorii consumabile si pot fi montate ori demontate fara a folosi vreo unealta;

* expunerea produselor, ulterior datei vanzarii, la: incendii, lovituri, inundatii, cutremure, si/sau alte incidente tinand de cazurile de forta majora, asa cum sunt ele definite de legea romana;

* transport si manipulari defectuoase, suprapunerea peste produse a unor greutati pe durata transportului, deteriorari si loviri accidentale ori survenite ca urmare a unor accidente.

La solicitarea unei aduceri a produselor la conformitate, se vor prezenta:

* certificatul de garantie, completat cu data vanzarii si stampila Vanzatorului;

* copie dupa factura, copie dupa chitanta ori bonul fiscal.

Lista unitatilor specializate de service este mentionata in Certficatul de garantie emis de Producatorii marcilor. Acest certificat a fost intocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 449 din 12/11/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora si din O.G. nr. 21 din 21/08/ 1992 modificata, adaugita si completata privind protectia consumatorilor.

M BEST POST  SRL, garanteaza faptul ca produsele din acest certificat de garantie indeplinesc urmatoarele conditii:

* sunt noi si nu pun in pericol viata, sanatatea si securitatea oamenilor si a animalelor;

* corespund scopului casnic descris in mod corect, complet si precis in instructiunile de utilizare si in publicitatea aferenta (etichetele, instructiunile sau marcajele de pe ambalajul individual), precum si  scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip;

* nu au defecte de functionare;

* au parametri de calitate si performante normale, la care consumatorul se poate astepta in mod rezonabil, date fiind natura produsului si declaratiile publice facute prin publicitate sau prin inscriere pe etichetele insotitoare;

* au instructiuni scrise in limba romana, a caror respectare permit o instalare si o exploatare corecta a produselor.

Vanzatorul este raspunzator fata de Client pentru orice lipsa a conformitatii existenta la momentul vanzarii produselor. Pana la proba contrara, lipsa de conformitate aparuta in termen de 6 luni de la data vanzarii se prezuma ca a existat la momentul livrarii acestuia, cu exceptia cazurilor in care prezumtia este incompatibila cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

www.sateanul.ro acorda pentru produse o garantie impotriva lipsei conformitatii pe durata mentionata in dreptul fiecarui produs, calculata in luni sau in ani de la data vanzarii produsului. Dupa expirarea termenului de garantie, pana la expirarea duratei medii de utilizare, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si exploatare, consumatorii pot pretinde repararea sau inlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse aparute pe durata medie de utilizare a acestora.

Produsele defecte, in garantie sau post-garantie, se inlocuiesc sau se repara, dupa caz, in conformitate cu politica de service a Producatorilor si respectand legislatia in vigoare. Timpul de nefunctionare prelungeste in mod corespunzator termenul de garantie si curge din momentul sesizarii vanzatorului sau al unitatii service pana la aducerea produsului in stare de utilizare normala si al notificarii in scris in vederea ridicarii produsului sau predarii efective a produsului catre consumator.

Produsele deteriorate mecanic, distruse, utilizate in alte scopuri decat mentiunile si indicatiile existente in manualele lor de utilizare sau transmise de operatorii www.sateanul.ro nu se schimba si se supun regulilor de garantie existente in legislatia Romaniei.

Daca intampini probleme in rezolvarea garantiei suna-ne la 0725000451  sau email la contact@sateanul.ro si ne ocupam noi de rezolvarea problemelor tale de garantie